Cindy z Kuliaru

cindy
Cindy z Kuliaru
cindy
Cindy z Kuliaru
Platino v.d. Bismarckquelle Ich. Ch. Engl.Sonorra SUPER TROOPER Ch. Saredon TAKE THAT
SoNorra SNAPDRAGON
Ich. CH Belg.PELIA v.d Bismarckquelle ICH MONDO v.d. Bismarckquelle
WANETA v.d. Bismarckquellw
     
UMA z Kuliaru Saredon TOP ACE CH Sanfelipe SUNY BAY WITH MALRICH
Sared THINK TWICE
Tornádo Slovakia TESY KENY z Kuliaru
Tornádo Slovakia CENA